برداشت از لژیون روز پنج شنبه 96/05/26

نوشته شده توسط :همسفر الهام قدیری
شنبه 4 شهریور 1396-11:01 ب.ظ

یا حکیم 

خانم زهره: در این جلسه آموختم زمانی؛ که دلتان می‌خواهد بیشتر بفهمید نیروهای الهی وارد می‌شوند و به شما کمک می‌کنند تا چیزی را بفهمید که قبلاً متوجه آن نبودید. بیشترین حس خوب را زمانی دریافت می‌کنید؛ که نیات شما خوب باشد. هر چیزی؛ که شمارا اذیت می‌کند نتیجه یک باور غلط است. اول باید به باورتان فکر کنید بعد ببینید؛ که باور شما نتیجه چه فکری است و بعد فکرتان را با یک فکر قوی‌تر جایگزین کنید و تکرار کنید تا باور بشود و با آن باور رفتارتان را عوض کنید. شما اگر بنویسید به‌اندازه صدبار باور منفی را تِغییر می‌دهد و هرروز بهتر و بهتر می‌شویم. ایمان نتیجه انطباق ذهن و روح است و هرزمان این دو باهم کاملاً منطبق شده باشد به ایمان رسیده است.

یا حکیم

 

خانم عفت: هر چیزی؛ که شمارا اذیت می‌کند، نتیجه یک باور غلط است. باید به باورتان فکر کنید بعد ببینید؛ که نتیجه چه فکری است بعد فکرتان را با یک فکر قوی‌تر جایگزین کنید و تکرار کنید که باور شود.

قبل از صحبت کردن دعا کنید. انرژی‌هایی؛ که می‌گیرید اثر می‌گذارد و اثرگذاری را خداوند می‌دهد و خداوند به نیات شما آگاه است. بیشترین حس خوب را زمانی می‌گیرید؛ که نیات شما خوب باشد.

خانم زهره: در این جلسه آموختم زمانی؛ که دلتان می‌خواهد بیشتر بفهمید نیروهای الهی وارد می‌شوند و به شما کمک می‌کنند تا چیزی را بفهمید که قبلاً متوجه آن نبودید. بیشترین حس خوب را زمانی دریافت می‌کنید؛ که نیات شما خوب باشد. هر چیزی؛ که شمارا اذیت می‌کند نتیجه یک باور غلط است. اول باید به باورتان فکر کنید بعد ببینید؛ که باور شما نتیجه چه فکری است و بعد فکرتان را با یک فکر قوی‌تر جایگزین کنید و تکرار کنید تا باور بشود و با آن باور رفتارتان را عوض کنید. شما اگر بنویسید به‌اندازه صدبار باور منفی را تِغییر می‌دهد و هرروز بهتر و بهتر می‌شویم. ایمان نتیجه انطباق ذهن و روح است و هرزمان این دو باهم کاملاً منطبق شده باشد به ایمان رسیده است.

خانم زهرا: وقتی چیزی اذیتمان می‌کند، نتیجه یک باور غلط در ما است، باید ببینیم باور ما نتیجه چه فکری است، بعد فکر قوی‌تری جایگزینش کنیم و فکر قوی‌تر را تکرار کنیم تا باور شود بعد آن باور رفتارمان را عوض می‌کند تا حالمان خوب شود.

خانم صفورا: شما اگر یک‌بار بگوئید نمی‌توانم باید 17 بار بگوئید می‌توانم تاره برسید به صفر. حالا چند بار باید بگویید؛ که مثبت شود تا بتوانید آن کار را انجام دهید. حالا باید ببینید در زندگی‌تان چقدر گفتید: نمی‌توانم! انرژی منفی قدرتش بیشتر است. مثلاً می‌گویید: این آدم و این زندگی درست نمی‌شود حالا باید این‌قدر تکرار کنید تا خنثی شود و حالا از این به بعد هر چه تکرار می‌کنید مثبت‌تر می‌شود و نوشتن خیلی اثربخش است. شما اگر یک‌بار بنویسید به‌اندازه صدبار باور منفی را تغییر می‌دهد، به خاطر همین خداوند به قلم قسم‌خورده است و بنویسید من هرروز بهتر و بهتر می‌شوم. نه اینکه ظاهراً بگویید و ته دلتان چیز دیگری باشد؛ و زمانی که ته دلتان یقین ندارید؛ یعنی ایمان ندارید وایمان هم از نتیجه انطباق ذهن باروح است و هر زمان این دو باهم کاملاً منطبق شده باشد به ایمان رسیده است.

خانم مرضیه: مشارکت باید گره از مشکل یک انسان باز کند، با مشارکت خودتان، کنگره را بزرگ کنید نه خودتان را. زمانی؛ که هدفتان بیشتر فهمیدن است و هدفتان پز دادن نیست، نیروهای الهی به شما کمک می‌کنند و چیزی را می‌فهمید؛ که قبلاً متوجه آن نبودید؛ حس‌ها که تغییر کند، انرژی‌های بد هم، تغییر می‌کند.

اثرگذاری را خداوند می‌دهد و خداوند هم به نیات شما نگاه می‌کند؛ حس خوب را زمانی می‌گیرید؛ که نیات شما خوب باشد.

هر چیزی؛ که شمارا اذیت می‌کند نتیجه یک باور غلط است. اول باید به باورتان فکر کنید و بعد ببینید؛ که باور شما نتیجه چه فکری است و بعد فکرتان را با یک فکر قوی‌تر جایگزین کنید و تکرار کنید تا باور بشود و با آن باور رفتارتان را عوض کنید.

انرژی منفی قدرتش زیاد است. نوشتن خیلی اثربخش است. شما اگر یک‌بار بنویسید، به‌اندازه صد باور منفی را تغییر می‌دهد. باورهای خوبتان را بنویسید و هر بار؛ که می‌خوانید باورهایتان قوی‌تر می‌شود و این به شما کمک می‌کند. کسی که روی باورهایش کار کند و باور داشته باشد و تکرار کند به سمتی می‌رود؛ که باورش در جهت او کار می‌کند.

خانم الهام: خداوند به نیات شما نگاه می‌کند و بیشترین حس خوب را زمانی می‌گیرید؛ که نیات شما خوب باشد.

انرژی منفی قدرتش بیشتر است  و شما اگر یک‌بار بگویید: نمی‌توانم، باید ۱۷ بار بگویید می‌توانم و تازه برسید به صفر و حالا باید چند بار دیگر بگویید؛ که مثبت شود تا بتوانید آن کار را انجام دهیدشما اگر یک‌بار بنویسید به‌اندازه صدبار باور منفی را تغییر می‌دهد و به خاطر همین خداوند به قلم قسم‌خورده است. وقتی در صراط مستقیم حرکت می‌کنید نترسید. از دست دادن‌هایی که در زندگی‌ام داشته‌ام باورهای منفی و ترسی عمیق در من ایجاد کرده است و برای موضوعی که هنوز نیامده خودم را دچار دغدغه و سختی می‌کنم و مشکلات زیادی را برای خودم به وجود می‌آورم و از این بابت آسیب‌های زیادی به خودم و مسافرم زده‌ام. در این جلسه متوجه شدم؛ که چون در آن لحظه نسبت به آن مسئله انرژی‌ام قوی می‌شود، باعث می‌شود که خودم سناریو را می‌نویسم، ربط می‌دهم و چون ربط می‌دهم، قانون برایم اعمال می‌شود .

خیلی وقت‌ها پیش‌آمده است که انرژی و حس خوبی در لحظه گرفته‌ام؛ ولی مجدد ترس‌ها و ناامیدی‌ها بر این حس خوبم غالب شده‌اند و دلیلش را در این جلسه متوجه شدم؛ که چون درونم پر از باورهای منفی است، باورهای مثبتم را می‌خورند و باید مدام باور مثبت را تکرار کنم. ذکرها از من هم قوی‌تر هستند، از ناامیدی هم قوی‌تر هستند و من باید به ذکری که می‌گویم ایمان داشته باشم و تلاش داشته باشم تا مسئله‌ام حل شود. ذکر لاحول ولا قوه الا بالله علی العظیم باعث آرامش می‌شود و این هفته در مواجه با ترس‌هایم تکرارش کردم و نتیجه‌اش را دیدم.

در رؤیایی با مشکلات از خودم بپرسم؛ که خیر این مسئله در چیست و این سؤال باعث می‌شود نگرانی‌هایم قطع شود و به دنبال جذب خیر باشم؛  چون دنبال جذب خیر هستم، هستی انرژی‌هایی از جنس خیر در مسیرم می‌گذارد. مثلاً همیشه می‌گفتم چرا سفر مسافرم طولانی شد ؟ یا چرا از کنگره دور شد؟ ولی در این جلسه آموختم که به دنبال خیر این مسائل باشم و سؤالم را به نحوی دیگر مطرح کنم ؛ که خیر اینکه سفر مسافرم طولانی شد و یا خیر اینکه مسافرم از کنگره دور شده چیست؛ که باعث می‌شود هستی خیرهایش را نشان دهد. 

همسفر فریده:خداوند به نیات شما نگاه می‌کند و بیشترین حس خوب را زمانی می‌گیرید که نیات شما خوب باشد.انرژی منفی قدرتش زیاد است. نوشتن خیلی اثربخش است. شما اگر یک‌بار بنویسید، به‌اندازه صد بار باور منفی را تغییر می‌دهد. باورهای خوبتان را بنویسید و هر بار که می‌خوانید باورهایتان قوی‌تر می‌شود و این به شما کمک می‌کند. هر چیزی که شمارا اذیت می‌کند نتیجه یک باور غلط است. اول باید به باورتان فکر کنید و بعد ببینید که باور شما نتیجه چه فکری است و بعد فکرتان را با یک فکر قوی‌تر جایگزین کنید و تکرار کنید تا باور بشود و با آن باور رفتارتان را عوض کنید.

تایپ همسفر صفورا 

نظرات() 


همسفر حوریه
یکشنبه 5 شهریور 1396 10:45 ب.ظ
خدا قوت به خواهر های خوبم.بسیار آموزنده بود.
مجتبی
یکشنبه 5 شهریور 1396 02:21 ب.ظ
خداقوت، موفق باشید
همسفر مرضیه
یکشنبه 5 شهریور 1396 08:20 ق.ظ
خانم صفورا و الهام عزیز سپاس برای خدمت های شما عزیزان
رعنا
یکشنبه 5 شهریور 1396 08:08 ق.ظ
خواهران عزیزم خانم صفورا و الهام جان؛بسیار ممنونم از شما بابت درج این مطالب.خواندن آنها بمن کمک میکند که دوباره درخصوص نیات و باورهایم فکر کنم؛ آیا خیر بوده یا نه.از همه خواهران خوبم نیز سپاسگزارم.
زهره
یکشنبه 5 شهریور 1396 12:04 ق.ظ
خواهر عزیزم خداقوت .انشالله در جایگاه کمکم راهنمایی ببینمت.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox