برداشت از لژیون روز پنج شنبه 97/03/10

نوشته شده توسط :همسفر الهام قدیری
سه شنبه 29 خرداد 1397-04:00 ب.ظ

همسفر الهام قدیری: خداوندا ما را توانا کن و استعدادهایی به ما عطا کن که در راستای نقشی باشد که برای ما در نظر گرفته‌ای.

خداوند به هرکسی مأموریتی داده است و توانایی‌های متناسب با آن مأموریت؛ پس نباید خودمان را با دیگران قیاس کنیم؛ چون این کار باعث ناامیدی ما می‌شود و ما را از مسیرمان منحرف می‌کند و دچار حال خرابی می‌شویم که این حال خرابی و حس‌هایی مثل ناامیدی، ترس، قضاوت و ... نشان‌دهنده این است که ما از مسیر خود و خواسته درونی‌مان دور شده‌ایم.

همه‌کسانی که در کنگره هستند خواسته درونی‌شان همسفری بوده است؛ پس اینکه خواسته خود را تشخیص ندهیم و به دنبال چیزهای دیگری مثل تحصیل و کار کردن و ... برویم منحرف می‌شویم و حتی با به دست آوردن همه آنها هم به تعادل نمی‌رسیم و حالمان خوب نخواهد بود. پس ما همسفریم و همسفری به داشتن تحصیلات و پول نیست بلکه یک همسفر باید بخشنده و صبور باشد و حالش را به حال مسافرش گره نزند و در این صورت است که نقش و مأموریت خود را به‌خوبی ایفا خواهد کرد.

خواسته اصلی ما آموزش و خدمت بوده است و رسیدن به این خواسته در دل تاریکی اعتیاد است.

یا علیم

 

همسفر مرضیه: هرکسی یک مأموریتی دارد و اگر مأموریتش را متوجه شود هرگز نااُمید نخواهد شد؛ خود را با دیگران مقایسه نکنید؛ چون هرکسی یک مأموریتی دارد و خداوند مطابق با مأموریتش یکسری توانایی به او می‌دهد.

داشتن حال خوب یکی از نشانه‌های بودن در مسیر خواسته درونی است. از نشانه‌های بودن در صراط مستقیم این است که در هر اتفاق و پیشامدی حالتان خوب باشد و راضی باشید. تمام کسانی که در کنگره هستند خواسته درونی‌شان همسفری بوده؛ پس دنبال چیز دیگری نباشید و نقش همسفر بودن را درست ایفا کنید.

صفت بخشنده بودن در یک همسفر باعث می‌شود که مأموریتش را به‌خوبی انجام دهد. دومین ویژگی یک همسفر داشتن صبر است. ویژگی بعدی وابسته نبودن حالش به حال بیمارش است؛ همسفری که حالش به حال بیمارش وابسته باشد در جهت خواسته درونش حرکت نمی‌کند.

 

همسفر زهرا: هرکسی مأموریتی دارد و اگر مأموریتش را متوجه شود هرگز ناامید نخواهد شد، زمانی که خودتان را با دیگران مقایسه می‌کنید دقیقاً اشتباهتان همین‌جاست؛ چون مأموریت انسان‌ها باهم فرق می‌کند و خداوند متناسب با مأموریت هرکسی یکسری توانایی به او می‌دهد، برای همین هیچ‌وقت نباید قیاس کرد یا حسرت توانایی دیگران را خورد؛ چون خداوند از هر کس بر اساس توانایی‌اش انتظار دارد.

یکی از نشانه‌های اینکه متوجه شوید در مسیر خواسته درونی‌تان هستید یا نیستید این است که ببینید حالتان خوب است یا بد، اگر حالتان بد است؛ یعنی در مسیر نیستید، حال بد مثل ناامیدی، خشم، اضطراب، حسادت و... که نشان می‌دهد در مسیر خواسته درونی‌تان حرکت نمی‌کنید و یکی از نشانه‌های اینکه در صراط مستقیم هستید این است که در هر اتفاق و پیشامدی حالتان خوب باشد و راضی باشید.

 

همسفر صفورا: هرکسی یک مأموریتی دارد و اگر مأموریتش را متوجه شود هرگز ناامید نخواهد شد. زمانی که خودتان را با دیگران قیاس می‌کنید دقیقاً اشتباهتان همین‌جاست؛ چون مأموریت انسان‌ها باهم فرق می‌کند و خداوند متناسب با مأموریت هر کس یکسری توانایی به او می‌دهد، برای همین هیچ‌وقت نباید قیاس کنید یا حسرت توانایی‌هایی که دیگران دارند را بخورید؛ چون خداوند از هر کس بر اساس توانایی‌هایش انتظار دارد.

یکی از نشانه‌های اینکه متوجه شوید در مسیر خواسته درونی‌تان هستید یا نیستید این است که ببینید حالتان خوب است یا بد است، اگر حالتان بد است؛ یعنی در مسیر نیستید. حال بد مثل ناامیدی، خشم، ترس، اضطراب، حسادت و ... که نشان می‌دهد در مسیر خواسته درونی‌تان حرکت نمی‌کنید و در آن لحظه باید به دنبال راه‌حل باشید؛ پس هر وقت ناراحت شدید و به هم‌ریختید و دچار حس‌های منفی شدید بدانید که از صراط مستقیم دور شده‌اید. یکی از نشانه‌های اینکه در صراط مستقیم هستید این است که در هر اتفاق و پیشامدی حالتان خوب باشد و راضی باشید

 

همسفر رعنا: خداوندا به لطف و فضلت افرادی که در چنگال اعتیاد گرفتار هستند؛ اذن رهایی‌شان را صادر فرما.

در هستی هر کس مأموریتی دارد؛ پس من نباید خودم را با دیگران مقایسه کنم. باید مأموریت و رسالت خود را بیابم و در جهت آن حرکت نمایم. زمانی که در مسیر خواسته درونی‌ام حرکت کنم، اگر هر اتفاق ناگوار هم پیش آید؛ حال مرا خراب نمی‌کند و دچار ناامیدی، خشم، ترس... نخواهم شد؛ بنابراین در صراط مستقیم حرکت می‌کنم.

بخشندگی و صبوری از ویژگی‌های مهم یک همسفر است. همچنین همسفر نباید حال خودش را وابسته به حال مسافرش کند بلکه باید یک پرستار خوب باشد.

خواست اصلی ما خدمت و آموزش است. پروردگارا یاری‌مان کن بتوانیم در جهت خواسته درونی‌مان که همان خدمت و آموزش است؛ حرکت کنیم.

 

همسفر اکرم: خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست، خدایا ما را به شناخت خویش هدایت فرما. آمین

وقتی وارد تاریکی می‌شویم زمان می‌برد و بهایی دارد که باید پرداخت کرد و تلاش کرد. از زمانی که خواسته شکل بگیرد و به عمل برسد، زمان می‌برد و باید به نقطه تسلیم برسیم. خواسته درونی را فقط خودمان باید انجام بدهم.

هر کس مأموریت خود را بفهمد مأیوس نمی‌شود. هیچ‌وقت حسرت نخورید، قیاس نکنید، هر کس توانایی دارد، اگر در مسیر درست و صراط مستقیم باشیم حالمان خوب است و اگر حالمان بد باشد در مسیر و صراط مستقیم نیستم و دچار ناامیدی، ترس، خشم، حسادت و...هستیم. آقای امین می‌فرمایند: هر وقت به هم ریختید حس شما منفی است و از صراط مستقیم دور هستید و اگر راضی بودید و حس خوبی داشته باشید در صراط مستقیم هستید، درواقع باید از همه اتفاقات راضی باشیم.

کسانی که در کنگره هستند خواسته درونی آنها همسفر بودن است. اصلی‌ترین ویژگی همسفر بخشندگی، صبور بودن است و اینکه حالش به حال مریضش وابسته نباشد. تنها کسی که بی‌منت می‌بخشد خداوند است. کسانی که نقش خود را پیدا نمی‌کنند، سقوط می‌کنند. وقتی مسافر می‌گوید بهتر است تو کنگره نروی باید بدانید که انحراف پیداکرده‌ای.

خدایا ما را از گمراهان قرار مده.

 

همسفر الهام قدیری: خداوندا ما را توانا کن و استعدادهایی به ما عطا کن که در راستای نقشی باشد که برای ما در نظر گرفته‌ای.

خداوند به هرکسی مأموریتی داده است و توانایی‌های متناسب با آن مأموریت؛ پس نباید خودمان را با دیگران قیاس کنیم؛ چون این کار باعث ناامیدی ما می‌شود و ما را از مسیرمان منحرف می‌کند و دچار حال خرابی می‌شویم که این حال خرابی و حس‌هایی مثل ناامیدی، ترس، قضاوت و ... نشان‌دهنده این است که ما از مسیر خود و خواسته درونی‌مان دور شده‌ایم.

همه‌کسانی که در کنگره هستند خواسته درونی‌شان همسفری بوده است؛ پس اینکه خواسته خود را تشخیص ندهیم و به دنبال چیزهای دیگری مثل تحصیل و کار کردن و ... برویم منحرف می‌شویم و حتی با به دست آوردن همه آنها هم به تعادل نمی‌رسیم و حالمان خوب نخواهد بود. پس ما همسفریم و همسفری به داشتن تحصیلات و پول نیست بلکه یک همسفر باید بخشنده و صبور باشد و حالش را به حال مسافرش گره نزند و در این صورت است که نقش و مأموریت خود را به‌خوبی ایفا خواهد کرد.

خواسته اصلی ما آموزش و خدمت بوده است و رسیدن به این خواسته در دل تاریکی اعتیاد است.


همسفر فاطمه عبدالحسینی: هرکسی در هستی یک مأموریتی دارد و اگر مأموریتش را متوجه شود هرگز ناامید نمی‌شود. مأموریت انسان‌ها باهم فرق می‌کند خداوند از هر کس بر اساس توانایی‌هایش انتظار دارد؛ پس هیچ‌وقت قیاس نکنیم و حسرت توانایی دیگران را نخوریم.

اگر حالمان خوب است؛ یعنی در مسیر خواسته درونی خود حرکت می‌کنیم و در این راه که همان صراط مستقیم است؛ حتی اگر هر اتفاقی پیشامد کند و با مشکل مواجه شویم بازهم حالمان خوب است و راضی هستیم.

ما به کنگره دعوت شدیم؛ چون خواسته درونی همه ما همسفری بوده است واصلی‌ترین ویژگی یک همسفر بخشنده بودن است و ویژگی مهم دیگر این است که باید صبور باشد و حالش را به حال مسافر وابسته نباشد.

 

گردآوری و تایپ: همسفر رعنا

نظرات() 


همسفر مرضیه
شنبه 2 تیر 1397 08:53 ق.ظ
خدا قوت خانم رعنا و الهام عزیز، اجرتان آرامش
همسفر حوریه
جمعه 1 تیر 1397 08:29 ب.ظ
خدا قوت خدمت راهنمای عزیز وخواهر های خوبم،برداشتها آموزشی دوباره برایم داشت،سپاسگزارم.
خواهر خوبم خانم رعنای عزیز تشکر دز زحماتتون.
همسفر ربابه
جمعه 1 تیر 1397 12:48 ق.ظ
خدا قوت به خواهرانم
خانم الهام و خانم رعنای عزیزتشکر میکنم.خدا قوت .
فاطمه همسفر امیر
چهارشنبه 30 خرداد 1397 02:03 ق.ظ
خواهران عزیزم خدا قوت
خانم رعنا و الهام عزیز سپاسگزارم.
الهام قدیری
سه شنبه 29 خرداد 1397 09:01 ب.ظ
سپاس از همه خواهران عزیزم و خداقوت خدمت خانم رعنای عزیز . اجرت آرامش ، در پناه حق برقرار باشی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox