برداشت از لژیون روز دوشنبه 97/01/20

نوشته شده توسط :همسفر الهام قدیری
شنبه 8 اردیبهشت 1397-08:30 ق.ظ

همسفر مریم کرمی: یکی از کارهایی که باعث حال خوب می‌شود انجام تکلیف است؛ زیرا ممکن است بعضی از خواسته‌های ما اجابت نشوند و در تقدیر ما اجابت آنها نباشد؛ ولی بازهم حال ما خوب است؛ زیرا ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم.

نکته دیگر اینکه هر چیزی را می‌دانیم لازم نیست هرجایی مطرح نکنیم؛ حتی اگر حق باش؛ د ولی ضرورت ندارد ما بگوییم.آموزش‌هایی که ما می‌گیریم متناسب با شرایط ماست و به شکلی داروی بیماری ماست و ما نمی‌توانیم داروی خود را به دیگران تجویز کنیم. ممکن است با این کار حال او بدتر شود؛ هرکس امتحان و آموزش‌های خودش را دارد.

وقتی در صراط مستقیم حرکت می‌کنیم، اگر کار ضد ارزشی انجام دهیم حالمان خراب می‌شود و جلوی نور گرفته می‌شود و خودمان کاملاً متوجه می‌شویم؛ درصورتی‌که شاید قبلاً اصلاً برایمان مهم نبود.

یا علیم

همسفر مریم وحیدی: از خدا بخواهید که در سال جدید حال ما را خوب کند، شاید در تقدیرمان نباشد که یک سری از خواسته‌هایمان اجابت شود و خداوند باقدرتی که دارد می‌تواند حالمان را خوب کند؛ حتی اگر به چیزهایی که می‌خواهیم نرسیم. یکی دیگر از چیزهایی که حالمان را خوب می‌کند؛ انجام دادن تکالیفی است که داریم و خوب انجام دادن آنهاست، وقتی تکلیفمان را خوب انجام دادیم باید بدانیم که نتیجه دست ما نیست.

 

همسفر مرضیه: شاید در تقدیر ما نباشد که یکسری از خواسته‌هایمان اجابت شود؛ ولی خداوند می‌تواند حالمان را خوب کند بدون اینکه خواسته‌هایمان اجابت شود و مهم رسیدن به حال خوب است. یکی از چیزهایی که حال آدم را خوب می‌کند این است که هر تکلیفی را که دارد خوب انجام دهد و نتیجه را به خداوند واگذار کند؛ ازآنجاکه ساختارهای مشابه همدیگر را جذب می‌کنند، وقتی شما اینجا تکلیفتان را درست انجام دهید، کم‌کم در ابعاد دیگر زندگی‌تان هم کارهایتان را درست انجام می‌دهید و حال خوشتان پایدارتر و عمیق‌تر می‌شود.

آموزش‌ها متناسب با موقعیت ما برای تغییر کردن ما است و ما نباید این آموزش‌ها را در اختیار دیگران قرار دهیم. وقتی در صراط مستقیم حرکت می‌کنید، یک نوری به قلبتان می‌آید و درجاهایی که مسیر نورتان مسدود است می‌فهمید.

محبتی که بدون توقع باشد، بیشترین اثر را دارد.

 

همسفر عفت: شاید در تقدیر ما نباشد که برخی از خواسته‌هایمان به اجابت برسد؛ ولی خداوند می‌تواند حال ما را خوب کند؛ پس از خداوند بخواهیم که باقدرتی که دارد حال ما را خوب کند. یکی از چیزهایی که حال انسان را خوب می‌کند این است که تکلیفش را درست و خوب انجام دهد و با نیت انجام دادن انجام دهد، نه به این نیت که بخواهد به نتیجه‌ای برسد یا اینکه تأیید دیگران را بگیرد. کسی که تکلیفش را درست انجام می‌دهد و به دنبال نتیجه آن‌هم نیست حالش خوب است؛ چون می‌گوید وظیفه من است که تکلیفم را انجام بدهم و می‌دهم و نتیجه دست من نیست.

در هنگام مواجه‌شدن با مصائب و مشکلات، اگر در صراط مستقیم باشید، می‌دانید که تکلیف چیست و چگونه باید با آن برخورد کنید و دیگر نگران نیستید که نتیجه چه می‌شود.

وقتی یک اطلاعاتی را به دست می‌آوریم این می‌شود دانایی تا وقتی این اطلاعات را کاربردی نکنیم به دانایی مؤثر نمی‌رسیم.

آموزش‌ها دارای حقایقی هستند و بسیار دارای حساسیت‌اند. آموزش‌ها متناسب با موقعیت ما برای تغییر کردن ما بوده و ما نباید این آموزش‌ها را در اختیار دیگران قرار دهیم؛ چون هرکسی آموزش خاص خودش را دارد که در موقع مناسب روزی‌اش می‌شود و سعی نکنیم نسخه درمانی خودمان را برای دیگران بپیچیم؛ چون نه‌تنها حال او خوب نمی‌شود بلکه باعث تخریب هم می‌شود.

 

همسفر مریم کرمی: یکی از کارهایی که باعث حال خوب می‌شود انجام تکلیف است؛ زیرا ممکن است بعضی از خواسته‌های ما اجابت نشوند و در تقدیر ما اجابت آنها نباشد؛ ولی بازهم حال ما خوب است؛ زیرا ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم.

نکته دیگر اینکه هر چیزی را می‌دانیم لازم نیست هرجایی مطرح نکنیم؛ حتی اگر حق باش؛ د ولی ضرورت ندارد ما بگوییم. آموزش‌هایی که ما می‌گیریم متناسب با شرایط ماست و به شکلی داروی بیماری ماست و ما نمی‌توانیم داروی خود را به دیگران تجویز کنیم. ممکن است با این کار حال او بدتر شود؛ هرکس امتحان و آموزش‌های خودش را دارد.

وقتی در صراط مستقیم حرکت می‌کنیم، اگر کار ضد ارزشی انجام دهیم حالمان خراب می‌شود و جلوی نور گرفته می‌شود و خودمان کاملاً متوجه می‌شویم؛ درصورتی‌که شاید قبلاً اصلاً برایمان مهم نبود.

 

همسفر زهرا: یکی از کارهایی که حال انسان را خوب می‌کند این است که هر تکلیفی را که دارد، خوب انجام دهد. کسی که تکلیفش را خوب انجام می‌دهد حالش خوب است؛ چون می‌گوید وظیفه من انجام تکلیف است، بقیه چیزها و نتیجه دیگر دست من نیست. اگر در صراط مستقیم باشید می‌فهمید که تکلیفتان چه چیزی است و وقتی هم انجام می‌دهید دیگر نگران نیستید که درست است یا غلط، می‌گویید وظیفه من انجام تکلیف است. بعضی وقت‌ها شما به خاطر اینکه تکلیفتان را انجام دهید این کار را نمی‌کنید؛ برای این انجام می‌دهید که چیزی را به دست آورید، مثلاً برای گرفتن تأیید انجام می‌دهید.

 

همسفر سکینه: نتیجهٔ انجام تکالیف این است که حالتان خوب است. گاهی نیت‌های خالصی پشت انجام تکالیف ندارید و حال خوشی به دست نمی‌آورید.

وقتی در صراط مستقیم حرکت کنید، نوری به دلتان می‌تابد؛ زمانی که کار ضد ارزشی کنید جلوی آن نور گرفته می‌شود و ناراحت می‌شوید، متوجه اشتباهات می‌شوید و حال خوب از شما گرفته می‌شود و عذاب وجدان می‌گیرید.

 

همسفر اکرم: خداوندا حال همه ما را خوب کن، آمین.

باید بدانیم که حالمان خوب است حتی اگر چیزهایی که می‌خواهید، ندارید، مهم آن حال خوب است. وقتی‌که تکالیف خود را در هر زمینه‌ای خوب انجام دهیم حالمان خوب است؛ ولی نتیجه دست ما نیست. حال خوش یک طیف است. اگر در صراط مستقیم باشیم تکالیفمان را خوب انجام می‌دهیم. تکالیف را به خاطر تکلیف و تأیید انجام ندهیم. آموزش‌ها حقیقت زیادی دارد و هر کس آموزش خودش را دارد. هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و به هر قیمتی نباید به هدف برسیم. وقتی در صراط مستقیم حرکت می‌کنیم خودمان متوجه می‌شویم و این نشانه حرکت خوب است. محبت کردن سخت است؛ اما اگر محبت جواب ندهد، هیچ‌چیز دیگر جواب نمی‌دهد؛ محبت بدون توقع بسیار زیبا است.

 

همسفر الهام مهدی پور: اینکه به حال خوب برسیم و حال خوشی داشته باشیم مهم است؛ پس همیشه از خداوند بخواهیم باقدرتی که دارد، حال ما را خوب کند.

اگر تکالیفمان را در زندگی خوب انجام دهیم، حال ما خوب است؛ حتی اگر به نتیجه نرسیم؛ یعنی من به‌عنوان مادر و همسر، وظایف خودم را به‌خوبی انجام دهم و بازیکن خوبی در زمین باشم.

باید بدانیم که چیزی را به‌زور و به هر قیمتی از خداوند نخواهیم. شاید به خواسته خود برسیم؛ ولی آیا در مقصد هم آرامش داریم؟ به قول آقای مهندس، هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. نقشه راه ما باید این باشد؛ اول تفکر کنیم و بعد مشورت کنیم و سپس عمل نماییم و عجله نکنیم.

خیلی از آموزش‌ها و حقایق وجود دارد و ما باید سعی کنیم به کمک آنها حال خودمان را خوب کنیم و بدانیم هر کس روزی خودش را دارد و نباید آموزش خودمان را به‌عنوان دارو به کس دیگری تجویز کنیم؛ چون نه‌تنها خوب نمی‌شود بلکه حالش بدتر هم می‌شود. خداوند برای ما این آموزش‌ها را در این زمان مقدّر فرموده و اگر صلاح بود خداوند از ما بهتر می‌دانست که چه کسانی را در مسیر این آموزش‌ها قرار دهد.

 

 

همسفر ربابه: از خداوند بخواهیم با قدرتی که دارد حال ما را خوب کند، یکی از چیزهایی که حال ما را خوب می‌کند، انجام دادن تکلیف است، مثلاً من به مادرم خدمت می‌کنم باید خیلی خوب به او برسم بدون توقع و غر زدن باشد اگر این‌گونه باشد حال من خوب است.

در سال جدید فرمان‌بردار خوبی باشیم.

من خودم به خاطر یک موضوعی امسال خیلی حالم بد بود هیچ‌کس نمی‌توانست حالم را خوب کند، مدام می‌گفتم خدایا حال من را خوب کن، دعای سال‌تحویل را با خودم زمزمه می‌کردم، خدا را شکر می‌کنم که حالم خوب کرد.

 

همسفر الهام قدیری: شاید در تقدیر ما نباشد که بعضی از خواسته‌های ما برآورده بشود؛ ولی خداوند می‌تواند حالمان را خوب کند، بدون اینکه خواسته‌مان اجابت شود . ساختارهای مشابه همدیگر را جذب می‌کنند. زمانی که شما در کنگره تکالیفتان را درست انجام می‌دهی، کم‌کم در ابعاد دیگر زندگی هم تکالیف را درست انجام می‌دهید و حال خوشتان پایدارتر و عمیق‌تر می‌شود

بازور نباید صاحب هر چیزی شد؛ چون ممکن است بعد از رسیدن به آن لذت نبریم و آسایش و آرامش نداشته باشیم.

خداوند خواسته که شما در این مکان قرار بگیرید و آموزش‌ها را بگیرید تا خودتان را تغییر بدهید؛ ولی ما در پی تغییر دادن دیگران هستیم و من هم در اوایل ورودم به کنگره فقط می‌خواستم آموزش‌ها را روی دیگران پیاده کنم و خودم را کامل می‌دانستم؛ اما خدا را شکر متوجه اشتباهم شدم و هرروز سعی می‌کنم تمرکزم بیشتر روی خودم و تغییر خودم باشد.

خیلی از چالش‌هایی که برایمان به وجود می‌آید به خاطر این است که می‌خواهیم نسخه خودمان را شابلون بزنیم و برای همه چاپ کنیم.

بعدازاینکه در صراط مستقیم حرکت می‌کنید یک نوری به قلبتان می‌آید و جاهایی که مسیر نورتان مسدود می‌شود حالتان بد است.

محبت کردن کار سختی است و باید ظرفیت آن را داشته باشی و قلبت رئوف باشد و یک‌چیزهایی در تو حل‌شده باشد و چون سخت است چیزهای دیگری را برای حل مسائلمان انتخاب می‌کنیم؛ مثل کنترل کردن، محدود کردن، جیره‌بندی محبت؛ ولی محبتی که بدون توقع باشد، بیشترین اثر را می‌گذارد و متأسفانه من هنوز در این مسئله خیلی خود را ضعیف می بینم.

 

همسفر صفورا: شاید در تقدیر ما نباشد که بعضی از خواسته‌های ما برآورده بشود؛ ولی خداوند می‌تواند حالمان را خوب کند، بدون اینکه خواسته‌مان اجابت شود و حالمان خوب است؛ حتی اگر آن چیزی که می‌خواهیم را نداشته باشیم. از این میانبر استفاده کنید و از خداوند بخواهید که باقدرتی که دارد حال شمارا خوب کند.

یکی از چیزهایی که حال شمارا خوب می‌کند این است که تکالیفتان را خوب انجام دهید و بگوید: وظیفه من، انجام تکلیف است و بقیه چیزها و نتیجه دست من نیست و معمار کس دیگری است. اگر در صراط مستقیم باشید کم‌کم تکلیف‌ها برایتان مشخص می‌شود و متوجه می‌شوید که تکلیفتان چیست و وقتی‌که انجام می‌دهید نگران نیستید که خوب است یا بد و می‌گویید: وظیفه من انجام تکلیف است و آن‌کسی که مالک مقرر کردن نتیجه برای شما است، او نتیجه را مشخص می‌کند؛ اما گاهی تکلیف را برای انجام تکلیف انجام نمی‌دهید، به خاطر اینکه تأیید بگیرید یا چیزی به دست بیاورید انجام می‌دهید، نه به خاطر اینکه واقعاً تکلیف را درست انجام دهید. آنهایی که نیتشان انجام درست تکلیف است همیشه حالشان خوب است. ما باید در زندگی خود خیلی فرمان‌بردار باشیم و تکالیفمان را درست انجام دهیم. ساختارهای مشابه همدیگر را جذب می‌کنند. زمانی که شما در کنگره تکالیفتان را درست انجام می‌دهی، کم‌کم در ابعاد دیگر زندگی هم تکالیف را درست انجام می‌دهید و حال خوشتان پایدارتر و عمیق‌تر می‌شود. حال خوش طیف دارد و باید حال خوش را در زندگی همیشگی کنید.


همسفر فاطمه: گاهی در تقدیرمان نیست که برخی از خواسته هایمان برآورده شود ولی خداوند می تواند بدون اینکه خواسته مان اجابت شود حالمان را خوب کند. یکی از چیز هایی که حال ما را خوب می کند انجام تکالیف است و اگر در صراط مستقیم باشیم و فرمانبردار باشیم کم کم تکالیف برایمان مشخص می شود.

باید سعی کنیم با آموزش های کنگره حال خودمان را خوب کنیم نه اینکه با این آموزش ها برای دیگران نسخه بپیچیم شاید با این کار حال او را بدتر کنیم و بدانیم که هر کس زمان و روزی خودش را دارد.

آدم دانا لازم نیست که با آزمون و خطا جلو برود بلکه از تجربیات دیگران استفاده می کند و مشورت می کند.

زمانی که در صراط مستقیم حرکت می کنیم نوری به قلبمان می تابد و اگر لغزشی داشته باشیم این نور از ما گرفته می شود و حالمان بد می شود و این علامت خوبی است تا متوجه اشتباه خود شویم.


تایپ و یراستاری: همسفر مرضیه

نظرات() 


فاطمه الیاسی
شنبه 15 اردیبهشت 1397 11:48 ب.ظ
خدا قوت خواهران عزیزم عالی بود از همه شما عزیزان می آموزم .با تشکر از الهام و مرضیه عزیز.
پوران
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 01:33 ب.ظ
خداقوت به همه خواهران خوبم مطالب عالی بود خیلی درس گرفتم
خداقوت خدمت خانم الهام ومرضیه انشاالا برکت خدمت درزندگی وسفرتان جاری باشد .
همسفرربابه
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 12:21 ق.ظ
خدا قوت و سپاس فراوان از خانم صبای عزیزم ،
از خواهران خوبم هم تشکر میکنم بابت برداشت های زیبایشان،موفق باشید.
همسفرربابه
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 12:17 ق.ظ
خدا قوت و سپاس فراوان از خانم صبای عزیزم و ممنون از خواهرهای خوبم،موفق باشید.
همسفرربابه
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 12:17 ق.ظ
خدا قوت و سپاس فراوان از خانم صبای عزیزم و ممنون از خواهرهای خوبم،موفق باشید.
همسفرربابه
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 12:17 ق.ظ
خدا قوت و سپاس فراوان از خانم صبای عزیزم و ممنون از خواهرهای خوبم،موفق باشید.
همسفرربابه
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 12:17 ق.ظ
خدا قوت و سپاس فراوان از خانم صبای عزیزم و ممنون از خواهرهای خوبم،موفق باشید.
همسفرربابه
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 12:17 ق.ظ
خدا قوت و سپاس فراوان از خانم صبای عزیزم و ممنون از خواهرهای خوبم،موفق باشید.
همسفر اکرم
یکشنبه 9 اردیبهشت 1397 10:26 ب.ظ
سپاس از همه خواهران عزیزم برای یرداشت های آموزنده و عالی.
خانم مرضیه و الهام جون خدا قوت.
همسفر مرضیه
یکشنبه 9 اردیبهشت 1397 10:06 ب.ظ
سپاس از برداشت های خواهران خوبم، خدا قوت الهام عزیزم، ان شاء الله رهایی تان
فاطمه همسفر امیر
یکشنبه 9 اردیبهشت 1397 03:57 ب.ظ
خواهران عزیزم سپاسگزارم از برداشتهای زیبایتان استفاده کردم.
الهام عزیز و مرضیه جان خدا قوت
فاطمه همسفر امیر
یکشنبه 9 اردیبهشت 1397 03:52 ب.ظ
خواهران عزیزم سپاسگزارم از برداشتهای زیبایتان استفاده کردم.
الهام عزیز و مرضیه جان خدا قوت
همسفر حوریه
یکشنبه 9 اردیبهشت 1397 02:59 ب.ظ
با تشر از همه خواهر های خوبم.ممنون از برداشتهای زیبایتان.
تشکر فراوان دارم از ختنم صبای عزیزم.
خانم الهام ومرضیه عزیز خدا قوت.
عفت
یکشنبه 9 اردیبهشت 1397 02:15 ب.ظ
با تشکر از همه خواهران خوبم
خدا قوت
همسفر سکینه
شنبه 8 اردیبهشت 1397 11:33 ب.ظ
با تشکر از دوستان عزیزم.
خانم مرضیه عزیز،خدا قوت.خدمتت پر ثمر
مریم
شنبه 8 اردیبهشت 1397 04:28 ب.ظ
خدا قوت به همه ی خواهر های گلم موفق باشید .خانم مرضیه ی عزیزم خدا قوت .
مریم
شنبه 8 اردیبهشت 1397 04:28 ب.ظ
خدا قوت به همه ی خواهر های گلم موفق باشید .خانم مرضیه ی عزیزم خدا قوت .
الهام قدیری
شنبه 8 اردیبهشت 1397 02:06 ب.ظ
خداقوت و سپاس به همه عزیزان .
همسفر الهام 1
شنبه 8 اردیبهشت 1397 11:32 ق.ظ
خدا قوت به همه‌ی خواهر لژیونی های عزیزم،
از برداشت های بسیار زیبای شما استفاده نمودم.
سپاس فراوان از زحمات خانم الهام عزیز و خانم مرضیه عزیز
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox