برداشت از لژیون پنج شنبه 96/11/19

نوشته شده توسط :همسفر الهام قدیری
یکشنبه 6 اسفند 1396-03:12 ب.ظ

همسفر زهرا: با توجه به سی دی کبر روی اعمال خودم دقیق‌تر شدم که ببینم کجاها کبر دارم، این سی دی خیلی خوب بود و مرا متوجه خودم کرد و دیدم آنجاهایی که به هم می‌ریزم و یک موضوعی آنقدر اذیتم می‌کند که طغیان می‌کنم، این دقیقاً همان کبر است و جالب این است که در این مواقع اصلاً فکر نمی‌کردم که این طغیان می‌تواند ناشی از کبر باشد و به آن عنوان نقطه تحمل می‌دادم که مرا در آستانه آشوب قراردادند، وگرنه من به‌خودی‌خود به این حالت دچار نمی‌شدم.

 نکته جالب دیگر این سی دی این بود که اگر می‌خواهم متوجه کبر خودم شوم و آن را تشخیص دهم باید ببینم کجاها فرمان‌های مافوق خود را نقض کرده‌ام.انشالله خداوند همه ما را به فضل خودش ببخشاید و به مقام کبریایی خودش از کبر ما بگذرد.


 

یا حکیم

 

همسفر مرضیه: خداوندا قَسَمت می‌دهم به مقام کبریایی که فقط شایسته توست که از کبر ما بگذری و بر ایمان ما بیفزایی؛ برای رهایی از کبر ذکر الله‌اکبر را خیلی بگویید، کمک می‌کند که مشمول عظمت خداوند شوید.

همیشه از خداوند از فضلش طلب کنید نه از عدل، چون اگر عدل خداوند بر ما جاری شود شاید نتوانیم از پَسَش بربیاییم.

ملاک تشخیص هر چیزی انجام دادن یا ندادن فرمان است؛ برای هر چیزی ملاکی برای خوب یا بد بودنش هست. به‌اندازه نافرمانی‌هایی که می‌کنید، در تاریکی هستید و بین تاریکی و روشنایی در نوسانید. با هر نافرمانی وارد فضایی می‌شویم که برگشتنش سخت است.

وقتی می‌خواهید بدانید که کسی عقل مدار است، به رفتارهای بسیار کوچکش توجه کنید، کسانی که مسائل خیلی ریز برایشان مهم نیست، در آینده انسان‌های بدی خواهند شد. نافرمانی در چیزهای کوچک باعث تکرارشان می‌شود.

موجوداتی که نور ندارند، نورشان را از انسان می‌گیرند، درجاهایی که نااُمید هستید یا آنجایی که ترس از آینده دارید، خداوند گفته هرگز از رحمت من نااُمید نشوید و زمانی که نااُمید می‌شوید، خود را به تاریکی نزدیک می‌کنید.

هر چه انسان عزت‌نفس داشته باشد، کمتر دچار کبر می‌شود؛ عزت‌نفس را کسی داد که هیچ‌وقت از انتقاد ناراحت نمی‌شود، طغیان نمی‌کند. برتری را کسی دارد که فکر می‌کند برتر نیست.

 

همسفر الهام قدیری: خداوندا قسمت می‌دهم به مقام کبریائی‌ات که تنها شایسته توست از کبر ما بگذری و بر ایمان ما بیفزایی.

همیشه از فضل خداوند طلب کنید نه از عدلش. در دعای عرفه هم آمده است که خدایا من از عدل تو گریزانم؛ یعنی حتی معصوم‌ترین بندگان خداوند هم می‌گویند اگر عدل خداوند بخواهد جاری شود نمی‌توانیم از پس آن برآییم؛ پس هیچ‌وقت نگویید عدالت خدا چه شد! شاید واقعاً ما در عدالت خداوند جایی برای بهره بردن و سعادت نداشته باشیم. این موضوع آموزشی جدید بود و صفت عدالت و فضل خدا را شناختم و باعث شد که دعاهایم را با امید بیشتری از درگاه خداوند بخواهم؛ چون همیشه تفکرم این بود که من کاری نکردم و حرکتی نداشتم که به رحمت خدا و استجابت دعاهایم امید داشته باشم؛ ولی در این جلسه این آموزش دلگرمم کرد که خداوندی که حتی به شطان از فضلش می‌بخشد مگر می‌شود بنده‌اش را نادیده بگیرد!

برای اینکه از کبرهایتان رها شوید ذکر الله‌اکبر را زیاد تکرار کنید. این ذکر باعث می‌شود که متوجه عظمت خدا شوید و آنقدر عظمت خدا به شما نزدیک شود که خودتان را چیزی نبینید.

ملاک تشخیص هر چیزی انجام دادن و یا ندادن فرمان است؛ مثلاً بتوانید بگوئید خوب یا بد است و باید با یک متری سنجیده شود که مشخص شود مطابق فرمان هست یا نیست  و در صورت نافرمانی وارد فضایی می‌شویم که اگر بخواهیم خارج شویم راه خروج بسته استشاید در ابتدا نافرمانی از راهنما در نظرتان جزئی است؛ ولی به‌مرور آنقدر پیش می‌روید که راهی برای برگشت نخواهد بود. برای من هم تجربه نافرمانی از راهنما تجربه‌ای بود که خیلی گران بود و خروج و در مسیر درست قرار گرفتن رنج بسیاری را به دنبال داشت؛ ولی با کمک ایشان و تمرکز روی آموزش‌های آن دوره توانستم در مسیر قرار بگیرم.

اگر می‌خواهید بدانید انسانی عقل مدار است یا نه به رفتارهای بسیار کوچک و جزئی‌اش توجه کنید. اگر در مسائل جزئی درستی یا نادرستی برایش مهم است، انسان درستی است؛ ولی اگر مسائل جزئی برایش مهم نیست این فرد در آینده به انسانی منفی تبدیل خواهد شد. این موضوع خیلی برایم جالب و مفید بود و کمک می‌کند که اول خودم در این مسیر حرکت کنم و در مرحله بعد در روابطم و انتخاب اطرافیانم موفق‌تر باشم.

جاهایی که ناامید هستید، ترس از آینده و کمبود دارید دقیقاً نیروهای تاریکی نور شمارا که همان ایمان شماست می‌گیرند.

اعتمادبه‌نفس کاذب انسان را دچار کبر می‌کند؛ ولی هرچقدر عزت‌نفس انسان بیشتر باشد کمتر دچار کبر خواهد شد. کسی که عزت‌نفس دارد هیچ‌وقت از انتقاد کردن ناراحت نمی‌شود و طغیان نخواهد داشت؛ ولی جاهایی که به هم می‌ریزید نشانه وجود کبر است. به هم ریختن؛ یعنی دچار خشم شدن؛ یعنی من. کبر و قیاس و حسادت از منیت است و شیطان قیاس کرد و دچار کبر شد.

 

همسفر مریم کرمی: کبر یکی از صفاتی است که من هرگز فکر نمی‌کردم آن را داشته باشم و این دلیل بر عدم شناخت من از این صفت بود.

زمانی که من با عدم‌تأیید دیگران درونم دچار طغیان می‌شود و دیگران را در حدی نمی‌دانم که از من انتقاد کنند دچار کبر هستم.

ورود به تاریکی‌ها با نقض فرمان آغاز می‌شود و با کوچک‌ترین نقض فرمان وارد فضایی دیگر می‌شویم و به‌آرامی راه برگشت گم می‌شود و در تاریکی سرگردان می‌شویم.

انسانی که به جزئی‌ترین مسائل که از فرمان عقلش صادر می‌شود توجه می‌کند می‌تواند در سطوح بالاتر هم انسان درستی باشد.

 

همسفر زهرا: با توجه به سی دی کبر روی اعمال خودم دقیق‌تر شدم که ببینم کجاها کبر دارم، این سی دی خیلی خوب بود و مرا متوجه خودم کرد و دیدم آنجاهایی که به هم می‌ریزم و یک موضوعی آنقدر اذیتم می‌کند که طغیان می‌کنم، این دقیقاً همان کبر است و جالب این است که در این مواقع اصلاً فکر نمی‌کردم که این طغیان می‌تواند ناشی از کبر باشد و به آن عنوان نقطه تحمل می‌دادم که مرا در آستانه آشوب قراردادند، وگرنه من به‌خودی‌خود به این حالت دچار نمی‌شدم.

 نکته جالب دیگر این سی دی این بود که اگر می‌خواهم متوجه کبر خودم شوم و آن را تشخیص دهم باید ببینم کجاها فرمان‌های مافوق خود را نقض کرده‌ام.انشالله خداوند همه ما را به فضل خودش ببخشاید و به مقام کبریایی خودش از کبر ما بگذرد.

 

همسفر سکینه: زمانی که ناامید شدید و از آینده ترس داشتید تاریکی‌ها نور شمارا می‌گیرند. هر گز از رحمت خداوند ناامید نباشید.

هر موقع کسی از شما انتقاد کرد و دچار طغیان شدید، بدانید کبر دارید. اگر عزت‌نفس داشته باشید، کمتر دچار کبر می‌شوید. برای رهایی از کبر ذکر الله‌اکبر را زیاد بگویید.

اگر می‌خواهید ببینید کسی عقل دارد یا نه به کارهای کوچک و ریز او نگاه کنید. اگر کسی به مسائل کوچک توجه نکرد تبدیل به انسان منفی می‌شود. با انجام کارهای کوچک که به نظرتان مهم نمی‌آید به‌فرمان عقل می‌رسید. انسان‌هایی که گناه‌های کوچک را نادیده می‌گیرند دچار عذاب‌های بزرگ می‌شوند.

 

همسفر رعنا: خدایا کمکمان کن تا بتوانیم صدای عقل را از صدای نفس تشخیص بدهیم.

ملاک تشخیص هر چیزی، انجام دادن یا ندادن فرمان است.

باید سعی کنیم در مسائل جزئی هم درست یا نادرست بودن آن را در نظر بگیریم تا در آینده به انسان منفی تبدیل نشویم.

وقتی ناامید می‌شویم و نگران آینده هستیم، نیروهای تاریکی نور ایمان را از ما می‌گیرند. از رحمت خدا ناامید نشویم و از فضل او کمک بخواهیم.

هرجایی که به هم می‌ریزیم، طغیان می‌کنیم و خشمگین می‌شویم نشانه کبر ماست. بایستی عزت‌نفس داشته باشم تا دچار کبر نشده و از انتقاد دیگران ناراحت نشوم.

 

همسفر عفت: نقض فرمان و تخلف یعنی اینکه من فرمانی را اجرا نمی‌کنم و این باعث می‌شود که من در فضای تاریکی قرار بگیرم حالا این فرمان چه از طرف خداوند باشد یا از طرف راهنما، وقتی فرمان اجرا نمی‌شود خودبه‌خود به سمت رکود و تاریکی کشیده می‌شوم و ادامه نافرمانی باعث می‌شود که دیگر خارج شدن از آن تاریکی سخت یا غیرممکن شود.

اگر یک سری کارهای کوچک را درست و به‌موقع انجام دهیم کم‌کم درمسیرمان می‌توانیم کارهای بزرگ را هم درست انجام دهیم.


همسفر فریده: خانم صبا فرمودند: ملاك تشخیص انجام دادن یا انجام ندادن فرمان است!

به اندازه ى نافرمانى هایمان در تاریكى و رنج قرار داریم و به اندازه ى اجراى فرمانها در روشنایى و آرامش هستیم. 

و اگر كسى در مسائل كوچك درستى یا نادرستى برایش مهم است در ادامه انسان سالم تر و بهترى مى شود. 

من این فرمول را در هر بخشى از زندگى خود قرار دادم توانستم به یك شناخت نسبى از خودم و نوع عملكردم در آن جایگاه یا بخش پى ببرم. 

هر جایگاهى فرمانها و قوانین مخصوص به خودش را دارد؛ جایگاه بندگى، مادرى، همسفرى، همسفرى، رهجو بودن، همسایگى و ....

اگر شناخت صحیحى از جایگاهها و فرامین مرتبط به آنها داشته باشیم قطعاً مى توانیم به صراط مستقیم نزدیكتر شویم...

به امید روزى كه همه ى ما انسانهاى صالحى باشیم و در صراط مستقیم حركت كنیم!

و بسیار خوشحالم كه قرار است آخرین ماه سال ١٣٩٦ را با شكرگزارى به پایان برسانیم.


همسفر صفورا: اگر می‌خواهید بدانید انسانی عقل مدار است یا نه به رفتارهای بسیار کوچک و جزئی‌اش توجه کنید. اگر در مسائل جزئی درستی یا نادرستی برایش مهم است، انسان درستی است؛ ولی اگر مسائل جزئی برایش مهم نیست این فرد در آینده به انسانی منفی تبدیل خواهد شد؛ مثلاً ممکن است فرد از اموال جایی که کار می‌کند حتی در حد یک سوزن منگنه که شاید اصلاً به چشم هم نیاید برای کار شخصی خود استفاده کند که درست نیست و باید رعایت شود یا کارهایی مثل صدقه دادن روزانه، صرفه‌جویی در مصرف، نظم در مسائل ریز یا اینکه می‌گویید یک دقیقه فلان پست را در فضای مجازی ببینم و بعد می‌بینید که همان یک دقیقه به ساعت‌ها اتلاف وقت منجر شده؛ ولی اگر بگویند یک صفحه قرآن را بامعنی بخوانید می‌گویید باشد برای وقتی‌که حالم خوب باشد یا یک ساعت تفکر که بسیار انسان را عظیم خواهد کرد؛ ولی توجهی نمی‌شود؛ پس به این موضوع خیلی دقت کنید.

امیرالمؤمنین هم در این رابطه می‌فرماید: کسانی که گناهان کوچک را ندیده می‌گیرند مبتلا به عذاب‌های بزرگی خواهند شد.


همسفر مریم کرمی: کبر یکی از صفاتی است که من هرگز فکر نمی کردم آن را داشته باشم و این دلیل بر عدم شناخت من از این صفت بود . 

زمانی که من با عدم تایید دیگران درونم دچار طغیان می شود و دیگران را در حدی نمیدانم که از من انتقاد کنند دچار کبر هستم .

ورود به تاریکیها با نقض فرمان آغاز می شود و با کوچکترین نقض فرمان وارد فضایی دیگر می شویم و به آرامی راه برگشت گم می شود و در تاریکی سرگردان می شویم .

انسانی که به جزئی ترین مسائل که از فرمان عقلش صادر می شود توجه می کند می تواند در سطوح بالاتر هم انسان درستی باشد . 

تهیه و تایپ : همسفر رعنا

 

نظرات() 


پوران
پنجشنبه 10 اسفند 1396 01:06 ب.ظ
خداقوا به همه ی خواهران ممنون از بزرداشتهای عالی
خداقوت به الهام عزیز
الهام قدیری
سه شنبه 8 اسفند 1396 10:47 ب.ظ
سپاس از همه خواهرانم و خداقوت خدمت خانم صبای عزیزم
همسفر الهام
سه شنبه 8 اسفند 1396 12:44 ق.ظ
سپاس فراوان از برداشتهای خوب خواهران عزیزم
خدا قوت خانم رعنای عزیز
همسفر اکرم
دوشنبه 7 اسفند 1396 09:53 ق.ظ
خدا قوت به همه خواهران عزیزم
عفت
دوشنبه 7 اسفند 1396 08:37 ق.ظ
با تشکر از مشارکت همه خواهران خوبم سپاسگزارم
وخدا قوت به خانم رعنا
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox